Storskala-projekter

I Nordic Business Light energieffektiviserer vi lysinstallationer i store produktions- og lagerbygninger og i virksomheder med mange afdelinger, kontorer og butikker.

Vores fokus er som total-partner at eksekvere en turn-key, hurtig og fuldstændig opgradering til bedste og mest energi- og miljøeffektive lysløsning.

Vi bruger vores tekniske overblik, praktiske erfaring fra andre projekter og indgående forståelse for udfordringer og målsætninger i landets største detailkæder og erhvervsvirksomheder til at skabe en fleksibel løsning, som sikrer, at projekter kan gennemføres hurtigt, effektivt og uden gene for de normale arbejdsgange. 

Vi er specialister inden for følgende bygningstyper: 

Multisite +50 lokationer
Virksomheder med +50 lokationer kræver projektstyring og nær kontakt med alle interesserenter på de mange lokationer. Nordic Business Light sikrer denne proces og yder databaseret overblik over alle facetter og til alle interessenter.

Lager over 50.000 m2
Lagerfaciliteter i en størrelsesorden over 50.000 m2 kræver særlig fleksibilitet og omstillingsparathed ift at konvertere til LED og eksekvere hurtigt. Nordic Business Light kan omstille alle slags lagre og er eksperter i hurtig konvertering uden gener for den daglige arbejdsgang.

Logistik over 50.000 m2
Logistikvirksomheder over 50.000 m2 kræver særlige lyskilder, der ofte er vanskelige at komme til. Nordic Business Light har indgående erfaring med disse særlige lyskrav og kan konvertere uden gener for arbejdsgange.