Sådan bliver lys til bedre bundlinje

I Nordic Business Light udfører vi LED-løsninger, der har en markant positiv effekt på bundlinjen. Bundlinjeeffekten skaber vi gennem store energibesparelser, mindre vedligeholdelse, øget salg og bedre arbejdsmiljø. Derudover bidrager vores løsninger til mindre klimabelastning, hvilket I kan bruge direkte i kommunikationen med jeres interessenter og i koncernregnskabet.

Vi udregner bundlinjeeffekten for jeres virksomhed ved hjælp af Lysregnskabet©, som er en systematisk gennemgang af virksomhedens målsætninger og en vægtning af de forhold i virksomheden, der vil blive påvirket af en ny lysløsning. Med det udgangspunkt beregner vi den konkrete bundlinjeeffekt i kroner og øre.

I bruger mindre strøm
I sparer op til 60 % på strømforbruget ved at skifte fra traditionelle lyskilder til LED. Når vi skal beskrive besparelsen, vurderer vi bl.a. det samlede årlige strømforbrug, lysbehovet, typen af eksisterende lys og anslået pris pr kWh.

I skal bruge mindre tid og færre penge på drift og vedligeholdelse
LED-lyskilder har lang holdbarhed og er meget robuste. I gennemsnit holder et LED-rør ca. 3-4 gange længere end et T8-lysstofrør. Det betyder, at I får store kontante besparelser på vedligehold og en markant øget driftssikkerhed.

Vi undersøger, hvor meget I bruger på indkøb af nye lyskilder, spots og armaturer samt på tid i forbindelse med udskiftning. Vi vurderer samtidig, hvad det koster i tabt salg og image, når lyset ikke er ”up to speed”.

I kan øge salget
LED kan direkte øge jeres salg, da det får jeres produkter og omgivelser til at fremstå mere naturlige og indbydende. Farvegengivelse og lysintensitet har kolossal betydning for kundeoplevelse og købsmotivation.

Vi afdækker jeres nuværende erfaringer med lyset som salgsparameter og vurderer effekten på jeres omsætning og bruttoavance i forbindelse med etablering af nyt LED-lys.

I får bedre arbejdsmiljø og indeklima
Lys har stor indflydelse på medarbejdernes velbefindende og energi. Et godt og behageligt arbejdslys viser sig på effektivitet, arbejdsglæde og motivation.

Vi går tæt på jeres aktuelle sygefravær og prisen for en sygedag. Vi taler om mulighederne for at øge motivation og effektivitet samt forventninger til andre positive effekter at et bedre lys.

I får et bedre CO2-regnskab
I bruger mindre strøm med LED, og det giver en direkte reduktion i CO2-belastningen fra jeres virksomhed.

Vi udfører og dokumenterer denne beregning for jer – og estimerer hvor stor effekt en CO2-reduktion og forbedret grøn profil vil have for bundlinjen i jeres virksomhed.

Mere end 700 Coop-butikker og en række kontorer og lagre har fået nyt LED-lys. Over 200.000 lyskilder er skiftet over en periode på 17 måneder, hvilket har givet Coop en strømbesparelse på 25 mio. kr. årligt.

30.000 medarbejdere i Coop har fået nyt lys, der er garanteret flimmerfrit, hvilket resulterer i sundere arbejdsmiljø.