Procesmodel

For at sikre dig størst mulig sikkerhed for, at din virksomhed tager de rigtige beslutninger – og for at give jer sikkerhed for, at de fordele, der lægges op til, rent faktisk bliver realiseret – har vi udviklet en særlig procesmodel i 8 faser, der skaber det optimale beslutningsgrundlag for din virksomhed.

  1. Første kontakt (ofte sammen med topledelsen)

Her etableres relationen mellem jer og Nordic Business Light, og vi har en indledende dialog om bundlinje-potentialet i lys. Det er også her, vi bliver enige om den efterfølgende proces.

     2. Formødet (ofte sammen med den fagansvarlige ledelse inden for lys)

Her gennemgår vi jeres tanker/strategi for lys i virksomheden. Vi introducerer jer for Lysregnskabet©, altså hvorledes lys kan øge jeres bundlinje markant.

  1. Hjemmearbejde (Jeres fagspecialister sammen med Nordic Business Light)

Nordic Business Light gennemgår jeres butikker, kontorer, lagre m.v. hvor vi foretager lysanalyse og optælling. Herefter udarbejder vi sammen med jer vores estimat for jeres Lysregnskab©. Vi bliver desuden enige om ambitionsniveauet, og hvor der skal være særlig fokus.

     4. Briefing-møde (I topledelsen)

Her samler vi topledelsen i jeres virksomhed til en kort 60 minutters workshop. Vi præsenterer sammen Nordic Business Light’s lysfilosofi, Lysregnskabet©, samt den konkrete business case for virksomhedens topledelse. Dette for at sikre, at I når i mål på både kort og langt sigt.

  1. Aftale

På basis af Briefingmødet udarbejder vi en samarbejdsaftale, der sikrer en problemfri styring og sikrer jer et løbende overblik, overordnet såvel som i detaljen. Vi sikrer, at der opnås en øjeblikkelig bundlinjeeffekt og finder den rigtige finansieringsløsning, hvis I ønsker det. Vi forstår jeres regnskabsprincipper og sikrer, at løsningen er håndtérbar hos jer i praksis.

  1. Projektering

Vores projekteringsafdeling projekterer leverancer, og detailtidsplanen godkendes. Vi planlægger udførelsen, så der er mindst mulig driftsforstyrrelse. Vi styrer hele opsætningen af lys, bortskaffelsen af det gamle lys og oprydning mv.

  1. Leverancen

Vi sørger for bemanding, så vi kan arbejde hurtigt og effektivt og være til mindst mulig gene for medarbejdere og kunder. Vi leverer det aftalte og sikrer, at der bliver ejerskab af løsningen hos jeres lokale brugere, ligesom de sættes ind i særlige muligheder for styring og fleksibilitet i den daglige drift. Vores implementeringsplan giver et detaljeret overblik over, hvad der sker hvor og hvornår. Dette overblik opdateres løbende, så du kan følge processen centralt. VI leverer en samlet central rapport med overblik over sparet CO2 mv. og et endeligt Lysregnskab©, som kan anvendes direkte i kommunikationen til jeres interessenter, herunder i koncernregnskabet. Dermed kan vi aktivt levere på virksomhedens miljøstrategi.

  1. Lys-partnerskabet

Efter monteringen etablerer vi et løbende samarbejde, hvor vi holder jer opdateret omkring nye teknologiske innovationer samt servicerer Installationen. Ligesom vi leverer de garantier, I som kunde ønsker, til sikring af en varig bundlinjeeffekt uden risiko.